biyokimya uzmanı

Biyokimya, Klinik Biyokimya, Biokimya doktor, Laboratuvar, Laboratuvar doktoru, Biyokimya uzman hekim, Akademik, SPSS; Bioistatistik, Endnote, Pubmed, Makale Tarama, Yayın pubmed, clinical chemistry, TKBD, TBD, KBUD, AACC, IFCC, Türk Biyokimya Derneği, Biyokimya derneği, Cleveland Clinic Biochemistry, Merkez Laboratuvar, Biyokimya laboratuvar, Tıbbi Biyokimya

7 Temmuz 2014

Semen Analizi Nedir? (Sperm Analiz Kursu)

İstanbul Medipol Üniversitesi'den Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı ve Antalya Medicalpark Hastanesi'den Dr. Meltem DEMİR tarafından TKBD Okulu kapsamında 6-8 Haziran 2014 tarihlerinde arasında "Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği " Türk Klinik Biyokimya Derneği bünyesinde Kahramanmaraş'da verilen Semen Analizi eğitiminde çok önemli konular masaya yatırıldı.
13 Mayıs 2014

Dış Kalite Değerlendirme (DKD) Nedir ? – DKD Nasıl Kullanılır?

  Laboratuar Dış Kalite Değerlendirme Bilgi Sistemi Laboratuvarların kalite yönetiminde analiz öncesi, analiz, analiz sonrası süreçleri için hizmet kalite standartları yayınlanmıştır. Hizmet Kalite Standartlarında iç ve […]
24 Mart 2014

Biyokimya laboratuvar eğitimi: multi-disipliner yaklaşım

Deneysel bir bilim dalı olan biyokimya dersi ve buna bağlı biyokimya laboratuvarı uygulamaları ülkemizde üniversitelerin tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner hekimlik, biyoloji, kimya, gıda mühendisliği, çevre […]
16 Ocak 2014

Kanda Etil Alkol (etanol) Analizi

Alkol tayininde en doğru yöntem venöz kan analizidir. Kanın alınmasında ve tetkikin yapılacağı laboratuvara gönderilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır: 1-Venöz kan alınacak deri bölgesi, alkol ihtiva etmeyen bir solüsyon ile dezenfekte edilmeli. 2- Kan steril enjektörle, iki ayrı steril tüpe alınmalı (ikinci tüp, kontrol amaçlı kullanılabilir). 3- Kan analizi gecikecekse, fermantasyonu ve koagülasyonu engellemek için tüplere yeterli miktarda sırayla %1’lik sodium fluorid ve potassium oxalate ilave edilmeli, buzdolabı koşullarında saklanmalı. 4- Kan örnekleri uzak bir merkeze gönderilecekse, dökülmeyecek tarzda uygun kaplara konmalı, kapların üstü etiketlenerek, kanı alınan kişinin ismi, kanın alınış tarih ve saati, ilave edilen katkı maddelerinin isim ve miktarları yazılmalıdır.
12 Aralık 2013

Biyokimya Laboratuvarı – Teknik Şartname Örnekleri

Tıbbi tanı cihazlarının yada laboratuvar hizmetlerinin en avantajlı teklif le temin edilmesi, gerekse bu doğrultuda sunulan hizmet tekliflerinin belgeli ve tıbbi tanı cihazlarının yürürlükteki Yeni Yaklaşım Direktiflerinin atıf yaptığı temel gerekleri karşılayan uyum standardında uygun olmaları, sağlık hizmet ve tedavi sunum araçlarının asgari güvenlik koşullarını karşılamalarını sağlayacak kolaylıklardır.
12 Aralık 2013

Biyokimya ve Hormon Tıbbi Cihaz Alım İhalesi – Kit & Hizmet Karşılığı

Kamu kurumlarında biyokimya ve hormon tıbbi cihaz ve tıbbi malzemeler genelde açık ihale usulüyle yani bütün isteklilerin teklif verebildiği usulle alınır.